บทความวิชาการ
อาหารคีโตนกับการลดน้ำหนัก (Ketogenic diet and weight loss)
ชื่อบทความ อาหารคีโตนกับการลดน้ำหนัก (Ketogenic diet and weight loss)
ผู้เขียนบทความ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ทิพวรรณ ศิริเฑียรทอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-04-2562
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 เม.ย. 2562
วันที่หมดอายุ 17 เม.ย. 2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาหารคีโตนเป็นรูปแบบการรับประทานอาหารที่จำกัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตให้น้อยลงกว่าปกติอย่างมาก เพื่อให้ร่างกายดึงไขมันที่เก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อไขมันมาเผาผลาญและยังสูญเสียน้ำออกจากร่างกาย น้ำหนักจึงลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย มึนงง ปัสสาวะบ่อย ท้องผูกหรือถ่ายเหลวได้โดยเฉพาะในช่วงต้นของการเริ่มรับประทานอาหารคีโตน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการรับประทานอาหารคีโตนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เนื่องจากจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นผู้ที่มีความต้องการลดน้ำหนักด้วยการรับประทานอาหารคีโตนควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียอย่างจริงจัง ปรึกษาแพทย์ นักกำหนดอาหาร นักโภชนาการเพื่อการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
คำสำคัญ
อาหารคีโตน, ไขมันสูง, คาร์โบไฮเดรตต่ำ, ลดน้ำหนัก, อ้วน