บทความวิชาการ
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่ายโรคแพ้โปรตีนนมวัว
ชื่อบทความ อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่ายโรคแพ้โปรตีนนมวัว
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.ศวิตา จิวจินดา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-010-11-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคแพ้โปรตีนนมวัว (cow milk protein allergy, CMPA) คือ ภาวะที่ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติหลังจากการรับประทานนมวัวที่เกิดจากปฏิกริยาภูมิคุ้มกัน ภาวะแพ้โปรตีนนมวัวมีอาการแสดงได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ทางผิวหนัง ผู้ป่วยโรคแพ้โปรตีนนมวัว ควรงดนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัว ในผู้ป่วยแพ้โปรตีนนมวัวที่ได้รับนมผสมมีความจำเป็นต้องใช้อาหารทางการแพทย์ที่ไม่มีโปรตีนจากนมวัวทดแทน เช่น อาหารทางการแพทย์สูตรที่มีโปรตีนจากถั่วเหลือง สูตรที่มีโปรตีนเป็นเปปไทด์ขนาดเล็ก สูตรกรดอะมิโน และสูตรที่เตรียมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ตามเหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป
คำสำคัญ
โรคแพ้โปรตีนนมวัว, อาหารทางการแพทย์
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th