บทความวิชาการ
กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วงในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
ชื่อบทความ กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วงในผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ. ปวีณา ว่องตระกูล
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-005-11-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 24 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 23 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วงเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนัก มักพบในผู้ป่วยสูงอายุที่ใส่สายสวนปัสสาวะติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยสามารถสังเกตเห็นสีม่วงในถุงปัสสาวะและสายสวนปัสสาวะของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยอาจไม่แสดงอาการทางคลินิกใดๆ เว้นแต่มีอาการของโรคที่เป็นอยู่เดิม สาเหตุของอาการถุงปัสสาวะสีม่วงเกิดจากการผสมของสารก่อสี คือ อินดิโก (Indigo) และอินดิรูบิน (Indirubin) ซึ่งเป็นเมทาโบไลซ์ของกรดอะมิโนทริปโตเฟน (Trytophan) จากอาหารที่รับประทาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วง ได้แก่ เพศหญิง ภาวะท้องผูก ภาวะปัสสาวะเป็นด่าง สมองเสื่อม โรคไตเรื้อรัง ผลการตรวจทางคลินิกพบปริมาณเชื้อแบคทีเรียสูงกว่าปกติในปัสสาวะของผู้ป่วย
คำสำคัญ
กลุ่มอาการถุงปัสสาวะสีม่วง, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, ทริปโตเฟน, อินดิโก, อินดิรูบิน