บทความวิชาการ
น้อยหน่า ผลไม้มากประโยชน์
ชื่อบทความ น้อยหน่า ผลไม้มากประโยชน์
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-013-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
น้อยหน่า (Annona squamosa L.) ถือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก และเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ นอกจากประโยชน์ในการบริโภคแล้ว ส่วนต่างๆ ของน้อยหน่า ได้แก่ ใบ เมล็ด และเปลือกต้น ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่มีแนวโน้มสามารถพัฒนามาใช้เพื่อเป็นสมุนไพรรักษาโรค เช่น ฤทธิ์ต้านเบาหวาน ฤทธิ์รักษาแผล ฤทธิ์ต้านการอักเสบ แก้ปวด ลดไข้ และบำรุงสมอง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวยังขาดข้อมูลในระดับคลินิก นอกจากนี้ น้อยหน่ายังมีฤทธิ์ทางยาอื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้หลายทาง เช่น การกำจัดพยาธิในสัตว์ และการกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านการกำจัดแมลงปรสิต โดยเฉพาะการใช้เป็นยาเพื่อกำจัดเหา ซึ่งมีงานวิจัยสนับสนุนว่าใช้ได้ผลจริงในระดับคลินิก แต่การใช้ประโยชน์ในด้านดังกล่าวพบรายงานอาการข้างเคียงจากการใช้อยู่บ้าง ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนนำมาใช้
คำสำคัญ
น้อยหน่า, Annona squamosa, custard apple, sugar apple
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp