บทความวิชาการ
คีนัว (Quinoa)...อาหารเพื่อสุขภาพ
ชื่อบทความ คีนัว (Quinoa)...อาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-012-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 30 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
คีนัว (Quinoa) เป็นพืชในตระกูล Chenopodiaceae ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากแถบเทือกเขาแอนดีส จัดเป็นธัญพืชเทียม (pseudo-cereals) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากอุดมไปด้วยโปรตีน ไขมัน เส้นใยวิตามินและเกลือแร่ และมีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด นอกจากนี้เมล็ดคีนัวยังประกอบด้วยสาร พฤกษเคมี (phytochemicals) ได้แก่ สารโพลีฟีนอล ซาโปนิน ไฟโตสเตียรอล และ phytoecdysteroids เมล็ดคีนัวมีประโยชน์มากต่อสุขภาพอันเนื่องมาจากคุณสมบัติเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ ลดน้ำตาล ลดไขมันในเลือด และต้านมะเร็ง
คำสำคัญ
คีนัว, Quinoa, ธัญพืชเทียม, สารพฤกษเคมี, ต้านอนุมูลอิสระ
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp