บทความวิชาการ
ยาคุมกำเนิดประโยชน์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ชื่อบทความ ยาคุมกำเนิดประโยชน์ที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิวรรธน์ อัครวิเชียร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-11-2561
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 พ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 07 พ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วิธีในการคุมกำเนิดมีได้หลายวิธี คือ การทำหมัน (อาจเป็นหมันชาย หรือหมันหญิงก็ได้ ซึ่งจัดเป็นการคุมกำเนิดถาวร ) การใส่ห่วงอนามัยหรือห่วงคุมกำเนิด(intrauterine device) การใช้ถุงยางอนามัย (male condom) การใช้ถุงยางคุมปากมดลูก (female condom) และการใช้ยาคุมกำเนิด ซึ่งยาคุมกำเนิดจะมีข้อบ่งใช้หลัก คือ เพื่อการคุมกำเนิด แต่ยาคุมกำเนิดยังมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเพื่อการคุมกำเนิดด้วย ซึ่งประโยชน์บางประการจากการใช้ยาคุมกำเนิดก็ถูกกำหนดให้เป็นข้อบ่งใช้ของยา แต่ประโยชน์บางข้อก็ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นข้อบ่งใช้ ในที่นี้จะได้กล่าวถึงการนำยาคุมกำเนิดมาใช้ในข้อบ่งใช้อื่นนอกเหนือเพื่อการคุมกำเนิด
คำสำคัญ
ยาคุมกำเนิด, ประโยชน์สำหรับข้อบ่งใช้อื่น