บทความวิชาการ
การศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย
ชื่อบทความ การศึกษาด้านเภสัชเวทของหนานเฉาเหว่ย
ผู้เขียนบทความ ภญ.ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-1-000-003-10-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สมุนไพรหนานเฉาเหว่ย เป็นพืชที่น่าจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Vernonia amygdalina เนื่องจากมีลักษณะและการนำมาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับพืชที่มีการใช้แพร่หลายในแถบแอฟริกาในชื่อ bitter leaves ซึ่งรับประทานใบสดเป็นผักหรือปรุงเป็นอาหาร รวมถึงใช้เป็นสมุนไพรโดยสังเกตพฤติกรรมการบริโภคของลิงชิมแปนซีเพื่อถ่ายพยาธิ และบันทึกการใช้ทางการแพทย์พื้นบ้านในแอฟริกาเพื่อต้านเบาหวาน รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร สารสำคัญที่พบในพืชนี้ได้แก่สารกลุ่มเซสควิเทอร์พีนแลคโตน สเตียรอยด์กลูโคไซด์ และสารฟลาโวนอยด์ มีผลิตภัณฑ์จากพืชนี้ในรูปแคปซูลวางจำหน่ายเพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ผลไม่พึงประสงค์ที่พบเมื่อให้สมุนไพรนี้ในขนาดสูงๆในสัตว์ทดลอง คือขนาด 2000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีผลลดจำนวนเม็ดเลือดแดงลงอย่างมีนัยสำคัญ การเพิ่มขึ้นของบิลิรูบินเป็นสัดส่วนแปรผันตรงกับการเพิ่มขึ้นของขนาดยาที่ให้ และเมื่อให้ยาในขนาด 500 และ 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมมีผลทำให้เพิ่มระดับกรดยูริคเพิ่มขึ้นจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ในหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้สมุนไพรนี้เนื่องจากมีรายงานเพิ่มการบีบตัวของท่อนำไข่
คำสำคัญ
เภสัชเวท, หนานเฉาเหว่ย, Vernonia amygdalina