บทความวิชาการ
Vasopressors in septic shock
ชื่อบทความ Vasopressors in septic shock
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.วารุณี มิ่งพันธ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-004-08-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ส.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 09 ส.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ยากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด (vasopressors) คือยาที่มีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวผ่านการกระตุ้นตัวรับ alpha1 (α1) มีข้อบ่งใช้ในการรักษาภาวะ shock หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในภาวะ septic shock ที่มีการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลาย ส่งผลให้มีการรั่วของของเหลวออกนอกหลอดเลือดจึงเป็นสาเหตุของความดันโลหิตลดต่ำลง และเกิดภาวะพร่องออกซิเจนขึ้น ภาวะ septic shock จึงจัดอยู่ใน shock ชนิด distributive shock แนวทางการรักษาภาวะ septic shock ในระยะเริ่มต้น ประกอบด้วย 1) การให้สารน้ำในปริมาณที่เพียงพอ 2) การให้ยาในกลุ่ม vasopressors และ 3) การให้ยาต้านจุลชีพที่มีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงเภสัชวิทยา ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยา vasopressors ในการรักษาภาวะ septic shock
คำสำคัญ
Vasopressors in septic shock
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบ