บทความวิชาการ
อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยารักษาเบาหวาน
ชื่อบทความ อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยารักษาเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-009-07-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 26 ก.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 25 ก.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้องรังที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวาน คือ ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จึงมีรายงานว่าผู้ป่วยบางรายอาจเลือกใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยารักษาเบาหวานอยู่ การใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน อาจทำให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions) ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีต่อสภาวะของโรคเบาหวาน หรือก่อให้เกิดผลเสีย จากอาการไม่พึงประสงค์ได้
คำสำคัญ
สมุนไพร, อันตรกิริยา, เบาหวาน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp