บทความวิชาการ
เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
ชื่อบทความ เภสัชบำบัดในผู้ป่วยโรคตับแข็ง (Pharmacotherapy in Cirrhosis)
ผู้เขียนบทความ ภก.จักรพันธ์ อยู่ดี และ รศ.ภญ. สุณี เลิศสินอุดม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-003-06-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 11 มิ.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 10 มิ.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ ตับแข็ง (cirrhosis) เป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนื้อเยื่อตับแบบถาวร จากการเพิ่มขึ้นของคอลลาเจนในตับจนเกิดพังผืด โดยถือเป็นโรคตับเรื้อรังขั้นสุดท้ายที่สามารถทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น portal hypertension ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร (variceal hemorrhage) ท้องมาน (ascites ) ภาวะติดเชื้อในเยื่อบุช่องท้อง (spontaneous bacterial peritonitis; SBP) และ ภาวะสมองเสื่อมจากโรคตับ (hepatic encephalopathy)1, 2 หากมีการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสมสามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งตับได้ ภาวะตับแข็งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน1 ปัจจุบันการดูแลรักษาภาวะตับแข็งที่เหมาะสมสามารถช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ บทความนี้จะเน้นไปที่เภสัชบำบัดในผู้ป่วยตับแข็งระยะเรื้อรังเพื่อให้เภสัชกรมีความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในชุมชนของเภสัชกรชุมชนที่ประจำอยู่ในร้านยา
คำสำคัญ
Pharmacotherapy in Cirrhosis
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอน ดังนี้ ให้สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200.-บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้