บทความวิชาการ
สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ชื่อบทความ สมุนไพรกับโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-004-04-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 เม.ย. 2561
วันที่หมดอายุ 29 เม.ย. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD) เป็นโรคที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับระบบทางเมตาบอลิก เช่น เบาหวาน ไขมัน และภาวะอ้วนลงพุงซึ่งมีความชุกเพิ่มขึ้นในประชากรไทย เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นและไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบ ตับแข็ง และอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งตับในอนาคตได้ จากการสืบค้นงานวิจัยพบว่ามีสมุนไพรหลายชนิด เช่น ขมิ้นชัน เมล็ดลินิน กระเทียม และชาเขียว ที่มีประสิทธิภาพในการลดไขมันสะสมในตับในผู้ป่วย NAFLD โดยมีฤทธิ์ลดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดไขมันพอกตับ ร่วมกับการปรับปรุงการทำงานของระบบเมตาบอลิสมของไขมันในตับ เป็นผลให้การสะสมไขมันในเซลล์ตับลดลง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของตับจากภาวะ NAFLD ผ่านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดการอักเสบ
คำสำคัญ
ไขมันสะสมในตับ, ไขมันเกาะตับ, ไขมันพอกตับ, โรคอ้วนลุงพุง, metabolic syndrome, NAFLD
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp