บทความวิชาการ
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสิว
ชื่อบทความ การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยสิว
ผู้เขียนบทความ ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-1-000-002-03-2561
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 16 มี.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 15 มี.ค. 2562
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สิวเกิดจากปัจจัยหลัก 4 ประการได้แก่ ภาวะผิวหนังอักเสบ รูขุมขนอุดตันจากการสร้างเคราตินมากเกิน เชื้อ Cutibacterium acnes (เดิมคือ Propionibacterium acnes) และภาวะสร้างไขผิวหนัง (sebum) มากเกิน ทำให้เกิดรอยโรคซึ่งอาจทำให้เกิดแผลเป็น ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้ แนวทางการรักษาในปัจจุบันใช้ยาทาฆ่าเชื้อ ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน ยา isotretinoin และยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน โดยการเลือกใช้ยาขึ้นกับความรุนแรงของสิว เพศของผู้ป่วย และสภาวะอื่น เช่น การตั้งครรภ์
คำสำคัญ