บทความวิชาการ
(วารสารยาน่ารู้)กระเทียมดำ
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้)กระเทียมดำ
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-002-01-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
กระเทียมดำ (Black garlic) เกิดจากการนำกระเทียมสดมาผ่านกระบวนการอบบ่มที่อุณหภูมิสูงในสภาวะที่มีความชื้น เป็นเวลามากกว่า 1 เดือน จนกระเทียมปกติที่มีสีขาวกลายเป็นสีดำ สารสำคัญที่พบในกระเทียมดำเป็นสารในกลุ่ม sulfur-containing compound ได้แก่ S-allylcysteine (SAC) การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า กระเทียมดำมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด ฤทธิ์ต้านอักเสบ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง และฤทธิ์ปกป้องตับ กระเทียมดำเป็นอาหารที่มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในประเทศเกาหลี จีน ญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นกระเทียมดำจึงเป็นอาหารที่น่าสนใจในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และอาจพัฒนากระเทียมดำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเครื่องสำอาง เพื่อเพิ่มมูลค่าของกระเทียมดำให้สูงขึ้นต่อไปในอนาคต คำสำคัญ: กระเทียมดำ, Allium sativum, black garlic, S-allylcysteine (SAC)
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
ทางเว็บไซค์ www.thaipharma.net