บทความวิชาการ
(วารสารยาน่ารู้)การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ชื่อบทความ (วารสารยาน่ารู้)การแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาในประเทศภูมิภาคเอเชีย
ผู้เขียนบทความ ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-001-01-2561
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ม.ค. 2561
วันที่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยา 2. เพื่อให้เข้าใจถึงการแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาของประเทศญี่ปุ่น 3. เพื่อให้เข้าใจถึงการแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาของประเทศไต้หวัน 4. เพื่อให้เข้าใจถึงการแยกการสั่งยาออกจากการจ่ายยาของประเทศเกาหลีใต้
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
ทางเว็บไซค์ www.thaipharma.net