บทความวิชาการ
โรคจากความเย็น
ชื่อบทความ โรคจากความเย็น
ผู้เขียนบทความ ภก.ปริญญา ปั้นพล
สถาบันหลัก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5003-1-000-008-12-2560
ผู้ผลิตบทความ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ธ.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 05 ธ.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การที่ร่างกายอยู่ในสภาวะที่มีความเย็นจะทำให้มีการสูญเสียความร้อนมากกว่าปกติ ซึ่งถ้ามีความเย็นมาก ๆ จะส่งผลกระทบต่อร่างกายหลายประการ เช่น เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ระบบไหลเวียนในหลอดเลือดฝอย และอาจส่งผลถึงเมตาบอลิซึมในร่างกายด้วย ซึ่งการรักษาจะทำโดยให้ผู้ป่วยอยู่ในที่อบอุ่น ให้ยาเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ให้วัคซีนหรือยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการอักเสบ หรืออาจให้ยาลดการจับตัวกันเป็นลิ่มเลือดด้วย ซึ่งถ้ามีอาการไม่มากเมื่อรักษาแล้วจะหายกลับสู่สภาพเดิม แต่หากมีความเสียหายของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะมากก็อาจจะรักษากลับสู่สภาพปกติไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเนื้อเยื่อหรืออวัยวะนั้น ๆ ไป
คำสำคัญ
ความเย็น, freezing cold injury, hypothermia, chilblain, frostnip, frostbite