บทความวิชาการ
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
ชื่อบทความ การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
ผู้เขียนบทความ อ.ภญ.วรธิมา สีลวานิช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-1-000-005-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 10 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 09 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทนำ เกล็ดเลือดมีบทบาทในการก่อให้เกิด thrombosis ในหลอดเลือดแดง ดังนั้นการให้ยาต้านเกล็ดเลือดจึงมีความสำคัญในการรักษาและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทางหัวใจและหลอดเลือด โดยยาต้านเกล็ดเลือดที่ใช้ในโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามกลไก1ดังนี้ 1. ยาซึ่งมีผลยับยั้งการทำงานของ cyclooxygenase-1 (COX-1) จึงมีผลยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ได้แก่ aspirin 2. ยาที่ยับยั้งบริเวณ P2Y12 adenosine diphosphate (ADP) receptor ได้แก่ clopidogrel, prasugrel และ ticagrelor 3. ยาที่ไปยับยั้งการทำงานของ glycoprotein IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) receptor ได้แก่ abciximab, eptifibatide และ tirofiban ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ aspirin clopidogrel prasugrel และ ticagrelor ซึ่งเป็นยาต้านเกล็ดเลือดในรูปแบบรับประทานที่พบใช้กันบ่อย ทั้งที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม และแผนกผู้ป่วยนอกโรคหัวใจและหลอดเลือด
คำสำคัญ
การใช้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
วิธีสมัครสมาชิก
มีขั้นตอนนดังนี้ ให่สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนที่ หัวข้อ สมัครสมาชิกทั่วไป ตามลิ้ง http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. หลังจากนั้น นำรหัสผ่านที่แจ้งใน mail ที่สมัครไว้มาเข้าสู่ระบบ http://pharmacy.cmu.ac.th/CPE/login.php 3. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยก็สามารถ 1. Download บทความวิชาการ ได้ 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อเก็บ CPE ต้องสมัครเป็นสมาชิกแล้วจ่ายเงินค่าสมัครปีละ 200 บาท 3. โอนเงินเข้าที่ธนาคารที่แจ้งไว้ แลัวนำ Slip มาอัพโหลด ในหัวข้อ การชำระเงิน/แจ้งชำระเงิน 4. รอ เจ้าหน้าที่เช็คหลักฐานการชำระเงิน หากเรียบร้อยก็สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้