บทความวิชาการ
กระเจี๊ยบแดง : พืชสมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโรค
ชื่อบทความ กระเจี๊ยบแดง : พืชสมุนไพรทางเลือกในการป้องกันโรค
ผู้เขียนบทความ ดร. ภก. นพวัฒน์ เพ็งคำศรี
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-1-000-003-11-2560
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 18 พ.ย. 2560
วันที่หมดอายุ 17 พ.ย. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ ปัจจุบันสมุนไพรถูกนำมาใช้ในการป้องกันและฟื้นฟูโรคมากขึ้น แต่ยังไม่ถูกยอมรับในทางการแพทย์ตะวันตกให้นำมาใช้เพื่อการรักษาโรคแบบเดี่ยวๆ เพียงแต่สามารถใช้ควบคู่กันไปได้ กระเจี๊ยบแดงเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่น่าสนใจในการนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว สารพฤกษเคมีที่สำคัญในดอกกระเจี๊ยบแดงสำหรับการป้องกันและฟื้นฟูโรค ได้แก่ สารกลุ่มฟีนอลิก สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารกลุ่มแอนโธไซยานิน ซึ่งจากข้อมูลทางวิชาการแสดงให้เห็นว่าสารพฤกษเคมีเหล่านี้มีความสามารถที่จะนำมาใช้ในการต้านอนุมูลอิสระ ลดไข้และต้านการอักเสบ ป้องกันมะเร็ง คลายกล้ามเนื้อ ปกป้องตับและไต ป้องกันโลหิตจาง ลดเบาหวาน ลดความดันโลหิต ลดไขมันและความอ้วน และต้านแบคทีเรียได้ ซึ่งสารสกัดส่วนน้ำแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัย (<200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในสัตว์ทดลอง) และไม่มีอันตรกริยาระหว่างเอนไซม์เมแทบอลิซึมยา (CYP1A2, CYP2B1/2, CYP2E1, CYP3A ในสัตว์ทดลอง) ดังนั้น การใช้ดอกกระเจี๊ยบแดงในการป้องกันและฟื้นฟูโรคอย่างเหมาะสมตามข้อมูลทางวิชาการจะนำไปสู่ประโยชน์และลดความเสี่ยงในการใช้ต่อไป
คำสำคัญ
กระเจี๊ยบแดง, พืชสมุนไพร