บทความวิชาการ
ลูกซัด (Fenugreek)..เครื่องเทศมีประโยชน์
ชื่อบทความ ลูกซัด (Fenugreek)..เครื่องเทศมีประโยชน์
ผู้เขียนบทความ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-010-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 30 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 29 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ลูกซัด (Fenugreek) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Trigonella foenum-graecum L. นิยมใช้เป็นเครื่องเทศสำหรับการประกอบอาหาร โดยเฉพาะในอาหรับและอินเดีย และมีการศึกษาเกี่ยวกับผลต่อสุขภาพของทั้งเพศหญิงและชายในหลายๆ ด้าน เช่น ผลต่อสมรรถภาพทางเพศ ผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด และผลต่อภาวะน้ำหนักเกิน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีลูกซัดเป็นส่วนผสมออกมาจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามการใช้ลูกซัดเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ในทางคลินิกนั้น ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และการใช้ลูกซัดอาจได้ผลหรือไม่ได้ผลขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับความรุนแรงของอาการของโรคในตัวผู้ป่วยเอง นอกจากนี้ลูกซัดอาจจะเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปัจจุบัน เช่น ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจและยารักษาเบาหวาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้
คำสำคัญ
ลูกซัด, fenugreek, Trigonella foenum-graecum L., Antihyperglycemic, Herb-Drug Interaction, Dietary
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp