บทความวิชาการ
ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
ชื่อบทความ ยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.วิระพล ภิมาลย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-001-10-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 14 ต.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 13 ต.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ภาวะการเกิดลิ่มเลือดผิดปกติ (Thromboembolism disorders) เป็นภาวะผิดปกติที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดและนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยการรักษาในปัจจุบันจะใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ยาต้านการเกาะกลุ่มกันของเลือด นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานเช่น warfarin ไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ในบทความนี้ผู้อ่านจะได้ทราบถึงพยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา ปัจจัยเสี่ยง ยาที่ใช้ในการรักษาแต่ละกลุ่ม ข้อดี ข้อเสีย อาการไม่พึงประสงค์ และการติดตามทางห้องปฏิบัติการหลังจากการใช้ยา
คำสำคัญ
ยารักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ