บทความวิชาการ
ควรกินโปรตีนอย่างไร
ชื่อบทความ ควรกินโปรตีนอย่างไร
ผู้เขียนบทความ ภ.ญ. ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ และ ภ.ญ. อธิชา สุดธนาพันธ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-003-08-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 02 ส.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 01 ส.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเนื้อเยื่อ คงสภาพและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มีอยู่มากในเนื้อสัตว์ แต่ควรระวังอย่าบริโภคเนื้อสัตว์มากเกินไป โปรตีนที่ได้รับมากเกินไป ร่างกายจะไม่สะสมแต่จะถูกเปลี่ยนเป็นของเสียและไขมันได้ อีกทั้งทำให้เพิ่มการขับแคลเซียมออกทางไต นอกจากนี้ เนื้อสัตว์หลายชนิดก็มีโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารที่มีโปรตีนมากรองจากเนื้อสัตว์คือถั่วเมล็ดแห้ง (legume) ซึ่งแม้จะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพต่ำเพราะขาด methionine แต่เมื่อบริโภคร่วมกับข้าวซึ่งมีโปรตีนคุณภาพต่ำเช่นกันแต่เพราะขาด lysine จะทำให้เหมือนได้รับโปรตีนคุณภาพสูง ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ ลดการเกิดของเสียเนื่องจากการที่ร่างกายไม่สามารถนำโปรตีนจากข้าวไปใช้ประโยชน์ได้ การแทนที่เนื้อสัตว์เพียง 1 มื้อต่อวันด้วยถั่วเมล็ดแห้งจะทำให้ได้ใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลดีต่อสุขภาพ
คำสำคัญ
คุณภาพโปรตีน เนื้อสัตว์แปรรูป ถั่วเมล็ดแห้ง ใยอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ