บทความวิชาการ
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผักเชียงดา และ Gymnema sylvestre
ชื่อบทความ ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผักเชียงดา และ Gymnema sylvestre
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-007-07-2560
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ก.ค. 2560
วันที่หมดอายุ 26 ก.ค. 2561
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ผักเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne. ผักพื้นบ้านทางภาคเหนือของไทย มักถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพืชชนิดเดียวกับ Gymnema sylvestre (Retz.) R. Br. พืชพื้นถิ่นของประเทศอินเดียที่มีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดมาอย่างช้านาน อย่างไรก็ตามทั้งผักเชียงดาและ G. sylvestre พบสารสำคัญเป็นสารชนิดเดียวกัน คือ gymnemic acid ซึ่งมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยทั้งในสัตว์ทดลองและการศึกษาทางคลินิกของพืชทั้งสองชนิดนี้ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือด พบว่าให้ผลค่อนข้างดี มีความปลอดภัยสูง จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในขั้นต้น แต่ควรระมัดระวังการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากอาจจะเสริมฤทธิ์ของยาจนทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้
คำสำคัญ
เบาหวาน, น้ำตาล, ผักฮ้วนไก่, ผักจินดา, gurma, Gymnema, gymnemic acid