บทความวิชาการ
อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อบทความ อนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระ
ผู้เขียนบทความ ดร.อธิป สกุลเผือก
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-1-000-004-12-2559
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 27 ธ.ค. 2559
วันที่หมดอายุ 26 ธ.ค. 2560
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อนุมูลอิสระเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเป็นปกติ และร่างกายจะมีการกำจัดอนุมูลอิสระเหล่านี้ออกไปผ่านทางเอนไซม์ และสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ อย่างไรก็ตามการไม่สมดุลกันระหว่างการเกิดและการต้านอนุมูลอิสระนั้นจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะหากภาวะความไม่สมดุลเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานและบ่อยครั้ง ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่ได้อ้างถึงประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการเข้าใจกลการทำงานและการรับประทานหรือรับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสำคัญมากสำหรับเภสัชกรในการแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้อย่างเหมาะสม ในบทความนี้จะกล่าวถึงการเกิดอนุมูลอิสระและกลไกการต้านอนุมูลอิสระ โดยชี้ให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆภายในร่างกาย รวมถึงการจัดลำดับสารต้านอนุมูลอิสระ
คำสำคัญ
antioxidant, reactive oxygen species, antioxidant enzyme, superoxide dismutase, glutathione
วิธีสมัครสมาชิก
ขณะนี้ทางหน่วยงานเปิดให้ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดและเริ่มทำแบบทดสอบได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์แก่สมาชิก และในปีใหม่นี้ เตรียมพบกับ web site ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรูปแบบใหม่ได้ที่ http://cpe.pharmacy.psu.ac.th/ เพียงแค่สมัครสมาชิกกับทางเรา ท่านสามารถอ่านและทำแบบทดสอบบทความทางวิชาการ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารงานประชุมของทางหน่วยงานได้เลย (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เปิดรับสมาชิกใหม่ในเร็วๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารได้จากทางหน้า web site ดังกล่าวนะคะ