บทความวิชาการ
การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะMOH
ชื่อบทความ การเลือกใช้ยารักษาไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม การป้องกันและจัดการภาวะMOH
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-024-11-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 20 พ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 19 พ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่พบมากถึง 20-30% ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะไมเกรนที่ร้านขายยาเป็นทางเลือกแรก เพื่อให้อาการปวดดีขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ สื่อวิชาการชุดนี้เพื่อเพิ่มการรับรู้และเข้าใจในการเลือกใช้ยาเพื่อรักษาโรคไมเกรนในคนไข้ที่มีโรคร่วม รวมถึงการป้องกันและจัดการภาวะปวดศีรษะจากการใช้ยาแก้ปวดมากเกินไป เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินและให้การรักษากับผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ปวดไมเกรน, การรักษาไมเกรน, ยารักษาไมเกรน, เออร์โกตามีน, ซูมาทริปแทน, อีลิทริปแทน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ ได้ที่ www.pharcpa.com