บทความวิชาการ
การรักษาอาการไอเฉียบพลันในร้านยา: กรณีไอจากการติดเชื้อไวรัสหวัด (cough associated common cold)
ชื่อบทความ การรักษาอาการไอเฉียบพลันในร้านยา: กรณีไอจากการติดเชื้อไวรัสหวัด (cough associated common cold)
ผู้เขียนบทความ อ.ภก.กฤษฏิ์ วัฒนธรรม ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-022-11-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 พ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 12 พ.ย. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
อาการไอเฉียบพลันพบได้บ่อยในร้านยา ส่วนใหญ่มักเกิดจาการมีเสมหะไหลลงคอหรือการไอหลังจากติดเชื้อไวรัส ซึ่งการรักษาอาการไอที่ดีที่สุดคือการรักษาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดการไอและให้ความรู้ผู้ป่วยเพื่อลดความกังวลใจ ในปัจจุบันมีการศึกษายาที่ช่วยลดอาการไอจากการติดเชื้อไวรัสหวัดอยู่บ้าง เช่น ยาละลายเสมหะ ยาต้านฮีสตามีน dextromethorphan รวมถึงสารสกัดจากธรรมชาติ ลูกอม และสเปรย์พ่นคอ ซึ่งอาจช่วยอาการไอได้บ้าง
คำสำคัญ
ไอ, ไอเฉียบพลัน, โรคหวัด, หวัด