บทความวิชาการ
หล่อฮังก๊วย...รสหวานที่ดีต่อสุขภาพ
ชื่อบทความ หล่อฮังก๊วย...รสหวานที่ดีต่อสุขภาพ
ผู้เขียนบทความ กนกพร อะทะวงษา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-027-07-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การบริโภคน้ำตาลหรืออาหารที่ให้พลังงานสูง เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังหลายชนิด การดูแลสุขภาพด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ลดการบริโภคน้ำตาล หรือเลือกใช้น้ำตาลธรรมชาติที่ให้พลังงานต่ำ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ ผงหล่อฮังก๊วยหรือน้ำตาลหล่อฮังก๊วย เป็นน้ำตาลทางเลือกที่ได้รับความนิยม เนื่องจากให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลซูโครส 300 เท่า และไม่ให้พลังงาน นอกจากนี้ยังพบรายงานการวิจัยว่าสารโพลีแซคคาไรด์ สารสกัดจากหล่อฮังก๊วย และสารโมโกรไซด์ (mogroside) สารให้ความหวานที่พบในหล่อฮังก๊วยมีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองที่มีภาวะเบาหวาน โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยน้ำตาล กระตุ้นการหลั่งอินซูลิน เพิ่มการกักเก็บกลูโคสเข้าสู่เซลล์ เพิ่มการสังเคราะห์น้ำตาลและสะสมไกลโคเจนในตับ นอกจากนี้ยังให้ผลลดระดับไขมัน ป้องกันความเสียหายต่อตับและไตจากภาวะเบาหวาน และปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ การใช้หล่อฮังก๊วยเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นจึงประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลและผู้ป่วยเบาหวานขั้นต้นได้
คำสำคัญ
โมโกรไซต์, น้ำตาล, เบาหวาน, โรคอ้วน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp