บทความวิชาการ
The Synergy of Tadalafil in Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice
ชื่อบทความ The Synergy of Tadalafil in Erectile Dysfunction and Cardiovascular Disease Risk Reduction: Clinical Evidence and Practice
ผู้เขียนบทความ ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-016-07-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 13 ก.ค. 2566
วันที่หมดอายุ 12 ก.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เพื่อสร้างความตระหนักในการซักประวัติและรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ป่วยให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในแง่ของการบริการทางเภสัชกรรมภายในร้านยาโดยเภสัชกร โดยมุ่งเน้นในส่วนของการศึกษาและวิจัยทางคลินิค โดยไนปัจจุบันนี้มีข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์เกี่ยวกับการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรในการดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ อีกทั้งยังเน้นย้ำความสำคัญของการที่มียาที่มีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลนั้น สามารถช่วยยืนยันความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด
คำสำคัญ
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก ออนไลน์ที่ https://www.pharcpa.com/index.php?page=application เข้าทบทวนเนื้อหา EP10-2566 คลิ๊กที่นี่ https://healthacademy.in.th/cpa