บทความวิชาการ
แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
ชื่อบทความ แนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา
ผู้เขียนบทความ รศ.ดร.นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-011-06-2566
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 มิ.ย. 2566
วันที่หมดอายุ 31 พ.ค. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคปวดศีรษะไมเกรน เป็นโรคที่พบมากถึง 20-30% ในคนไทย และโดยส่วนใหญ่ประชาชนให้ความไว้วางใจในการปรึกษาปัญหาปวดศีรษะไมเกรนที่ร้านขายยาเป็นทางเลือกแรก เพื่อให้อาการปวดดีขึ้น และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ตามปกติ การบรรยายนี้เพื่อเป็นการอัพเดทความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคไมเกรนในร้านขายยา เพื่อให้เภสัชกรสามารถประเมินและให้การรักษากับผู้ป่วย ได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ปวดไมเกรน, การรักษาไมเกรน, ยารักษาไมเกรน, เออร์โกตามีน, ซูมาทริปแทน, อีลิทริปแทน
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ ที่ www.pharcpa.com ------------------------------- **หมายเหตุ: สมาชิกสมาคมฯ เข้าเรียนรู้ ทบทวนวิชาการคลิ๊กที่นี https://healthacademy.in.th/cpa/