บทความวิชาการ
ประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากของแครนเบอร์รี
ชื่อบทความ ประโยชน์ต่อสุขภาพช่องปากของแครนเบอร์รี
ผู้เขียนบทความ อรัญญา ศรีบุศราคัม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-004-01-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 14 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
แครนเบอร์รี (cranberry) ผลไม้ขนาดเล็กๆ แต่อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และสาร พฤกษเคมีหรือไฟโตนิวเทรียนท์ (phytonutrients) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นไฟโตนิวเทรียนท์ที่พบมากในแครนเบอร์รี สารสำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ โปรแอนโทไซยานิดิน (proanthocyanidins) สารสกัดและสารสำคัญในแครนเบอร์รีมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก ได้แก่ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก ต้านการเกิดไบโอฟิล์ม ยับยั้งการยึดเกาะของเชื้อ และลดการอักเสบ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของน้ำยาบ้วนปาก เครื่องดื่ม และยาสีฟัน ที่มีผลในการลดปริมาณของเชื้อแบคทีเรีย ลดเหงือกอักเสบ ลดการเกิดคราบจุลินทรีย์ และลดความรุนแรงของโรคปริทันต์ ซึ่งสามารถช่วยเสริมในการรักษาโรคฟันผุ และโรคปริทันต์อักเสบได้
คำสำคัญ
แครนเบอร์รี, cranberry, proanthocyanidins, สุขภาพช่องปาก
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp