บทความวิชาการ
ผลของกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวล
ชื่อบทความ ผลของกุหลาบมอญต่อความวิตกกังวล
ผู้เขียนบทความ พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-003-01-2566
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 ก.พ. 2566
วันที่หมดอายุ 14 ก.พ. 2567
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความวิตกกังวล (anxiety) สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของแต่ละคนจะปรับได้มากน้อยเพียงใด ความวิตกกังวลแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือความวิตกกังวลขณะเผชิญ (state anxiety) และความวิตกกังวลแฝง (trait anxiety) กุหลาบมอญ Rosa damascena Mill. เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอม จากน้ำมันหอมระเหยของดอก ซึ่งมีการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยหลายๆ กลุ่ม ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญสามารถช่วยลดความวิตกกังวลได้ โดยสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ citronellol, heneicosane, geraniol, hexatriacontane และ linalool เป็นต้น นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยจากดอกกุหลาบมอญยังสามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ช่วยด้านพฤกติกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ลดอาการปวดในผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อีกด้วย
คำสำคัญ
anxiety, Rosa damascene, damask rose, กุหลาบมอญ, ความวิตกกังวล, น้ำมันหอมระเหย
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp