บทความวิชาการ
การรักษาโรคช่องคลอดอักเสบโดยใช้ยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วย metronidazole และ miconazole
ชื่อบทความ การรักษาโรคช่องคลอดอักเสบโดยใช้ยาเหน็บช่องคลอดที่ประกอบด้วย metronidazole และ miconazole
ผู้เขียนบทความ ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
สถาบันหลัก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-004-12-2565
ผู้ผลิตบทความ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 28 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 27 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
สาเหตุของโรคช่องคลอดอักเสบที่พบบ่อยมักเกิดจากการติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโปรโตซัว หรืออาจพบการติดเชื้อหลายชนิดร่วมกันได้ การรักษาจึงควรพิจารณาจ่ายยาให้เหมาะสมกับเชื้อก่อโรค การรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโปรโตซัวแนะนำให้ใช้ยา metronidazole เป็นอันดับแรก (drug of choice) ส่วนการรักษาช่องคลอดอักเสบจากเชื้อราแนะนำให้ใช้ยา clotrimazole หรือ miconazole ชนิดเหน็บช่องคลอด หรือรับประทาน fluconazole ปัจจุบันมียาเหน็บช่องคลอดที่ในหนึ่งเม็ดประกอบด้วย metronidazole และ miconazole จึงมีประโยชน์ในการรักษาช่องคลอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อบางชนิดร่วมกัน ทำให้ไม่ต้องใช้ยาหลายชนิด อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนอาการไม่พึงประสงค์จากการรับประทาน metronidazole ได้
คำสำคัญ
ช่องคลอดอักเสบ ตกขาว vaginitis, vaginal discharge, bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis, trichomoniasis