บทความวิชาการ
ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams ชนิดใหม่สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
ชื่อบทความ ยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams ชนิดใหม่สำหรับต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมลบดื้อยา
ผู้เขียนบทความ ผศ.ภก.ธีระพงษ์ ศรีศิลป์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-1-000-002-12-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 19 ธ.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 18 ธ.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เชื้อแบคทีเรียดื้อยามีความสำคัญ โดยเชื้อแกรมลบดื้อยาเป็นเชื้อที่พบบ่อยและมีการดื้อยาหลายขนาน องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดลำดับเชื้อดื้อยาตามความสำคัญที่ต้องมีการพัฒนายา ยากลุ่มใหม่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อแกรมลบดื้อยาหลายชนิด โดยเป็นยาที่มีการเติม beta-lactamase inhibitor ตัวใหม่ ได้แก่ ceftazidime-avibactam, meropenem-vaborbactam, imipenem-cilastatin-relebactam และที่พัฒนากลไกการออกฤทธิ์ใหม่คือ cefiderocol
คำสำคัญ