บทความวิชาการ
Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
ชื่อบทความ Cosmeceuticals to combat aging fineline & wrinkle
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-034-11-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 พ.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ต.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Aging skin เหตุของความเสื่อมของผิวเกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นหนังแท้ ความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของผิวจะลดลง เนื่องจากเซลล์ที่ชื่อ Fibroblast ที่มีหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนทำงานลดลง ทำให้คอลลาเจนที่ชั้นผิวของเราลดลง เห็นเป็นริ้วรอยร่องลึก มีการลดลงของ Elastin ทำให้ผิวขาดความยืดหยุ่น มีการลดลงของ Hyaluronic Acid ส่งผลให้ผิวขาดความชุ่มชื่น เกิดได้จากสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ปัจจัยภายในเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามเวลา ตามอายุของเราที่มากขึ้นทุกปี หรือตามกรรมพันธุ์ และยังมีผลจากฮอร์โมนที่ลดลง โดยที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ส่วนความเสื่อมของผิวจากปัจจัยภายนอก เกิดเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญก็คือรังสียูวี, การสูบบุหรี่, อาหาร, มลภาวะทางอากาศ ซึ่งเราสามารถป้องกันปัจจัยเหล่านี้ไม่ให้มาทำร้ายผิวของเราได้จนเกิดเป็นรอยโรคให้ผู้คนมองเห็น Thinning (คือความบางของผิว), skin laxity (ความหย่อนยานของผิว), fragility (ผิวแตก), wrinkles (ริ้วรอยผิวบาง) dyspigmentation (การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีผิว) premature wrinkling (ริ้วรอยก่อนวัย ) เป็นปัญหาที่คนไทย มักมาปรึกษาที่ร้านยาถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นำไปสู่ความกังวลใจของคนไข้ และ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต ทำให้ในปัจจุบันในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีสารที่ช่วยในการลดริ้วรอย นำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือวิตามิน ที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรก โรคดังกล่าวระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
คำสำคัญ
Skin aging , ผิวเสื่อม , ลดริ้วรอย