บทความวิชาการ
Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
ชื่อบทความ Whitening cosmeceuticals for common pigmentation problems
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-026-09-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ก.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 04 ก.ย. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Skin pigment disorder เป็นกลุ่มอาการผิดปกติของผิวหนังในการสร้างเม็ดสีผิว พบได้หลายบริเวณไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือร่างกาย พบได้หลายกรณี เช่น ผิวมีการสร้างเม็ดสีที่น้อยกว่าปกตินำไปสู่ภาวะด่างขาว ( Vitiligo ) กลากน้ำนม ( Pityriasis alba ) ปัญหาผิวที่สร้างเม็ดสีมากกว่าปกติ ( Hyperpigmentation skin )รอยโรคมีสีดำหรือสีที่คล้ำกว่าปกติ เช่น ฝ้า กระ จุดด่างดำ สีผิวไม่สม่ำเสมอเป็นต้น มักเป็นปัญหาที่คนไทย มักมาปรึกษาที่ร้านยาถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดความรุนแรงแต่นำไปสู่ความกังวลใจของคนไข้ และ ความมั่นใจในการใช้ชีวิต จากปัญหา Hyperpigmentation ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย ทำให้ในปัจจุบันในเครื่องสำอางหรือเวชสำอางมีสารที่ช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent ) จึงนำไปสู่บทบาทของเภสัชกรในการให้คำปรึกษาคนไข้ในร้านยาหรือชุมชน เพื่อช่วยให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหาโรคผิวหนังและเลือกผลิตภัณฑ์หรือยาที่นำไปสู่แก้ปัญหาผิวดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะบรรเทาอาการ ลดการเกิดอาการแทรกซ้อนของ โรคดังกล่าวในระยะยาวอย่างปลอดภัย เพื่ อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
คำสำคัญ
เม็ดสีผิดปกติ , สารช่วยให้ผิวขาว ( Whitening agent )
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com