บทความวิชาการ
Rationale use of oral bronchodilator for cough
ชื่อบทความ Rationale use of oral bronchodilator for cough
ผู้เขียนบทความ รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน สาขาวิชาโรคจมูกและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-021-08-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ส.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ก.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาขยายหลอดลมเป็นยาที่รู้จักและยอมรับกันว่าใช้ในการรักษาโรคทางเดินหายใจมาอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามยาขยายหลอดลมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่นอกเหนือจากการใช้เพื่อขยายหลอดลมด้วย ซึ่งทำให้สามารถใช้รักษาโรคทางเดินหายใจได้หลายโรค เช่น โรคหอบหืด โรคคออักเสบ และโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ อีกทั้งรูปแบบยาก็มีปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ทางคลีนิค ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้นการใช้ยาขยายหลอดลมที่ถูกวิธี ถูก โรค มีความสำคัญ ที่สามารถช่วยให้เภสัชกร สามารถเลือกใช้ยาขยายหลอดลมให้เหมาะสมกับคนไข้ได้ ซึ่งในด้านการรักษาอาการไอ เป็นอาการของโรคทางเดินหายใจหลาย ๆโรค ที่พบได้บ่อยในคนไข้ที่มาซื้อยาที่ร้านขายยา การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผลจะเป็นประโยชน์ที่สามารถช่วยให้เภสัชกรเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับคนไข้และโรคได้
คำสำคัญ
Oral beta 2 adrenergic agonist, Procaterol, Asthma, Bronchitis, Chronic
วิธีสมัครสมาชิก
www.pharcpa.com