บทความวิชาการ
Practical Points in Diarrhea
ชื่อบทความ Practical Points in Diarrhea
ผู้เขียนบทความ ผศ.พ.อ.นพ. พันธุดิศ ทองอุปการ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-009-04-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 เม.ย. 2565
วันที่หมดอายุ 31 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคท้องเสียหรืออุจจาระร่วง เป็นโรคที่พบบ่อยมากโรคหนึ่งในร้านขายยา และเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย อีกทั้งอุบัติการณ์ในการเกิดโรคยังสูงอยู่มาก โดยโรคท้องเสียนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคเจือปนจึงเกิดการติดเชื้อ หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด การรับประทานอาหารที่มีรสจัด แพ้อาหารบางชนิด เป็นต้น ส่วนใหญ่อาการจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถหายเองภายใน 1-2 วัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพในการรักษา และถึงแม้ท้องเสียจะเป็นอาการที่ไม่ร้ายแรง แต่อาจสร้างความทรมานให้แก่ผู้ป่วยและเป็นเรื้อรังจนก่อให้เกิดโรคอื่น ๆ ตามมาในภายหลังได้ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) จึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ป่วย เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
โรคท้องเสีย, อุจจาระร่วง, ชนิดและสาเหตุของโรค, การรักษา
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกออนไลน์ www.pharcpa.com