บทความวิชาการ
สรรพคุณของพริกไทยต่อระบบทางเดินอาหาร
ชื่อบทความ สรรพคุณของพริกไทยต่อระบบทางเดินอาหาร
ผู้เขียนบทความ ดร.ภก. นนทเลิศ เลิศนิติกุล และ รศ.ดร.ภก. รุทธ์ สุทธิศรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-001-03-2565
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 15 มี.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 14 มี.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
พริกไทย (pepper) เป็นพืชที่มีการนำส่วนผลมาใช้กันอย่างช้านาน ทั้งในฐานะของเครื่องเทศและสมุนไพร สารสกัดพริกไทยและแอลคาลอยด์พิเพอรีน ซึ่งเป็นสารสำคัญในพริกไทย มีประโยชน์ทางยาที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือบำบัดความผิดปกติของทางเดินอาหาร ได้แก่ ฤทธิ์ช่วยย่อยอาหาร เพิ่มการดูดซึม แก้อาการท้องเสีย ลดการบีบตัวของลำไส้ ฆ่าพยาธิและแบคทีเรียในทางเดินอาหาร
คำสำคัญ
พริกไทย, พริกไทยดำ, พริกไทยขาว, พริกไทยล่อน, พิเพอรีน