บทความวิชาการ
Skin Care in Community Pharmacy
ชื่อบทความ Skin Care in Community Pharmacy
ผู้เขียนบทความ ภก.กิติยศ ยศสมบัติ
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-003-02-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ก.พ. 2565
วันที่หมดอายุ 31 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.75 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลผิวหนังในร้านยาและโรคผิวหนัง เป็นกลุ่มโรคและผลิตภัณฑ์ที่รับบริการเข้ามาปรึกษาในร้านยาเป็นจำนวนมาก เภสัชกรจึงควรมีการศึกษาข้อมูลวิชาการที่ทันสมัย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพผิวในร้านยา”
คำสำคัญ
ประเมิน อาการทางผิวหนัง เภสัชกรชุมชน
วิธีสมัครสมาชิก
http://www.pharcpa.com/index.php?page=application