บทความวิชาการ
How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System
ชื่อบทความ How Beta Glucan and Its New Derivative Glucan-CMF can Influence the Immune System
ผู้เขียนบทความ รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-001-01-2565
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ม.ค. 2565
วันที่หมดอายุ 03 ม.ค. 2566
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ปัจจุบันอุบัติการณ์ของโรคภูมิแพ้และการตอบสนองของผิวหนังต่อภาวะดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคผิวหนังอักเสบ ซึ่งปัจจัยที่สำคัญนั้นเป็นผลจากความกังวลในด้านสุขอนามัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โรคผิวหนังอักเสบนั้น แทนที่จะทำให้เกิดการตอบสนองของ Th1 pathway ซึ่งเกี่ยวข้องกับทำงานของ macrophage แต่กลับเกิดการตอบสนองผ่านทาง Th2 pathway ซึ่งเกี่ยวข้องกับ B cell และการสร้าง IgE antibodies ทำให้เกิดอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และหากมีการตอบสนองผ่าน pathway ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จะส่งให้ผิวหนังมีความไวต่อการกระตุ้นกว่าปกติและมีโอกาสที่จะกลายเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังได้ในที่สุด β-(1-3)-Glucan หรือที่รู้จักกันในชื่อ เบต้า กลูแคน (Beta glucan) นั้นเป็นสารประกอบทางชีวภาพ (bioactive compound) ในรูปแบบของน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (polysaccharide) โดยมีคุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อและนับเป็นสารจากธรรมชาติที่มีการศึกษามากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งนี้ในปัจจุบัน เบต้า กลูแคน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้ม และยังเป็นสารที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ต่อเนื่องได้นาน อย่างไรก็ดีได้มีการพัฒนาโครงสร้างโมเลกุลของเบต้า กลูแคนให้มีคุณสมบัติในการละลายน้ำที่ดียิ่งขึ้นในรูปของ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan (CM-Glucan Forte หรือ Glucan-CMF) ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลที่มีความคงตัวสูงแม้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น นอกจากนี้แมกนีเซียมไอออนที่อยู่ในโมเลกุลยังสามารถจับกับโมเลกุลของน้ำ ส่งผลให้ Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan ที่นอกเหนือจากมีคุณสมบัติครอบคลุมเบต้า กลูแคนแล้ว ยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ ผ่านทาง Th1 pathway และมีผลต่อการเสริมสร้างเกราะปกป้องผิว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเซลล์ผิวหนังชั้นนอก ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ชนิดทาผิวภายนอกโดยในผู้ที่มีปัญหาผิวแห้ง ลอกเป็นขุย คัน อึดอัดไม่สบายผิว รวมถึงผู้ที่มีปัญหาผิวหนังอักเสบ เพื่อช่วยในการปรับสมดุลการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันผิวหนังให้กลับมาเป็นปกติ
คำสำคัญ
β-(1-3)-Glucan, Beta Glucan, Glucan-CMF, CM-Glucan Forte, Magnesium Carboxymethyl Beta-Glucan, The i
วิธีสมัครสมาชิก
คลิกที่นี่ http://www.pharcpa.com/index.php?page=application