บทความวิชาการ
ยาคุมกำเนิดดรอสไพรีโนนชนิดรับประทานสำหรับหญิงให้นมบุตร
ชื่อบทความ ยาคุมกำเนิดดรอสไพรีโนนชนิดรับประทานสำหรับหญิงให้นมบุตร
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ.สุคนธา หาสาสน์ศรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รหัสกิจกรรม 1012-1-000-002-12-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 31 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวเหมาะสำหรับหญิงที่มีข้อห้ามใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม เช่น หญิงให้นมบุตร ปัจจุบันมียาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ lynestrenol- desogestrel- และ drospirenone- only oral contraceptive ซึ่งแต่ละรุ่นมีการพัฒนายาเพื่อลดผลข้างเคียงและให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวรุ่นล่าสุด drospirenone- only oral contraceptive มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม และสามารถรับประทานได้ล่าช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยที่ประสิทธิภาพการคุมกำเนิดยังคงอยู่ อีกทั้งมีคุณสมบัติ anti-androgen เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสิว และมีช่วง hormone-free interval ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเลือดประจำเดือนลดลง และสามารถระบุช่วงวันที่คาดว่าประจำเดือนจะมาได้ การใช้ในหญิงให้นมบุตรนั้นสามารถเริ่มได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอจนประจำเดือนกลับมาเป็นปกติ
คำสำคัญ
ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยว, หญิงให้นมบุตร, progestin-only pills, drospirenone 4 mg, breastfeed