บทความวิชาการ
การประชุมวิชาการ “รอบรู้เรื่องยาเด็ก”
ชื่อบทความ การประชุมวิชาการ “รอบรู้เรื่องยาเด็ก”
ผู้เขียนบทความ พญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ กุมารแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-1-000-006-12-2564
ผู้ผลิตบทความ บริษัท เอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 03 ธ.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 02 ธ.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 0.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
การจ่ายยาเข้าสู่ร่างกายจัดว่าเป็นบทบาทสำคัญและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของยากับคนไข้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในเด็กทารกหรือเด็กเล็กที่มีความเเตกต่างจากการให้ยาในผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณ ข้อควรระวังและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอวัยวะต่างๆของเด็กยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากพิษของยาได้มากกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นเภสัชกรจึงจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้และทบทวนความรู้เรื่องการให้ยาในเด็กและข้อบ่งใช้อยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเด็ก
คำสำคัญ
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเข้ารับชมคลิป รับชมผ่านแอปพลิเคชัน Medical Leaders Thailand (ฟังก์ชั่น Channel) และเว็ปไซต์ www.medical-leaders-thailand.com หลังจากรับชมเสร็จแล้วโปรดทำแบบทดสอบเพื่อรับหน่วยกิต ชุดการศึกษาต่อเนื่องนี้จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และบริษัทเอเซค ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้สนับสนุนงานประชุม)