บทความวิชาการ
กระเทียมสมุนไพรดีต่อใจ (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 4)
ชื่อบทความ กระเทียมสมุนไพรดีต่อใจ (วารสารยาน่ารู้ ฉบับที่ 4)
ผู้เขียนบทความ ภญ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ,ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-1-000-008-10-2564
ผู้ผลิตบทความ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 01 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 30 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ กระเทียม (Allium sativum L.) เป็นทั้งพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่ผู้คนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มักถูกนำมาประกอบอาหารหรือนำมาปรุงเป็นเครื่องแกงต่าง ๆ เพื่อทำให้อาหารมีรสชาติและมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนอกจากจะนำมาใช้ในการประกอบอาหารแล้ว ยังมีการนำไปใช้ทางการแพทย์เนื่องจากเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งสารประกอบกำมะถันที่ทำให้กระเทียมมีกลิ่นเฉพาะตัวนั้น มีรายงานว่าพบฤทธิ์ที่น่าสนใจจากสารสำคัญเหล่านี้ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ฤทธิ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงฤทธิ์ลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน ไขมัน และความดันสูงด้วย ซึ่งจากสรรพคุณทางยาต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากกระเทียมเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานและเพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากระเทียมจะมีสรรพคุณต่าง ๆ มากมาย แต่ก็อาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาได้ถ้าหากรับประทานกระเทียมร่วมกับยาบางชนิด และยังอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์แก่ผู้ที่มีอาการแพ้ด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ
Allium sativum L.
วิธีสมัครสมาชิก
www.pat.or.th