บทความวิชาการ
“ชาเขียว” กับประโยชน์เพื่อการรักษาสุขภาพในช่องปาก
ชื่อบทความ “ชาเขียว” กับประโยชน์เพื่อการรักษาสุขภาพในช่องปาก
ผู้เขียนบทความ พิชานันท์ ลีแก้ว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-020-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 14 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ชาเขียว (green tea) เป็นชาชนิดหนึ่งที่เตรียมได้จากยอดอ่อนของต้นชา [Camellia sinensis (L.) Kuntze] มีสารสำคัญในกลุ่ม catechins สารสกัดจากชาเขียวมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพในช่องปากได้แก่ ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในช่องปาก ยับยั้งการเกิดคราบจุลินทรีย์ ลดอาการเหงือกอักเสบและบรรเทาอาการของโรคปริทันต์อักเสบ ต้านการผุกร่อนของฟันและรักษาเคลือบฟัน และลดความเป็นกรดในช่องปาก นอกจากนี้ยังอาจมีประโยชน์ในการป้องกันการเกิดมะเร็งในช่องปากได้ จึงเป็นทางเลือกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการใช้ประโยชน์เพื่อรักษาสุขภาพในช่องปาก
คำสำคัญ
ชาเขียว, green tea, Camellia sinensis, สุขภาพในช่องปาก
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp