บทความวิชาการ
มะขาม..ผลไม้มีประโยชน์
ชื่อบทความ มะขาม..ผลไม้มีประโยชน์
ผู้เขียนบทความ ธิดารัตน์ จันทร์ดอน
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-019-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 15 พ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 14 พ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะขาม (Tamarindus indica L.) เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากการนำเนื้อฝักมะขามมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารและเครื่องดื่มแล้ว พบว่าเนื้อฝักมะขามประกอบด้วยสารสำคัญ AHAs เปลือกหุ้มเมล็ดมะขามพบสารประกอบกลุ่ม phenolic มีการศึกษาทางคลินิกและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของมะขามที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง เช่น ผลต่อการทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ลดการสร้างเม็ดสีเมลานิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยอื่น ๆ เช่น ฤทธิ์ยับยั้งภาวะคอเลสเตอรอลสูง ฤทธิ์ยับยั้งภาวะอ้วน และฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการทดสอบในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือการใช้ประโยชน์ของมะขามทั้งในทางเครื่องสำอางหรืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพต่อไป
คำสำคัญ
มะขาม, Tamarindus indica L., AHAs, antioxidant
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp