บทความวิชาการ
แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ชื่อบทความ แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินหายใจส่วนบน
ผู้เขียนบทความ ศ.ดร.ภญ.สมพร ศรีเฟื่องฟุ้ง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-1-000-005-10-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 ต.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 03 ต.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนเป็นปัญหาที่สำคัญทางเดินหายใจส่วนบน ได้แก่ ช่องจมูก sinus ลำคอ และกล่องเสียง การติดเชื้อจะปรากฏในรูปแบบโรคคออักเสบและโรคต่อมทอนซิลอักเสบ โดยส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อ Streptococcus pyogenes ซึ่งมี M protein เป็น virulence factor ที่สำคัญที่สุด โดย M protein มีคุณสมบัติต่อต้านการจับกินแบคทีเรียโดยเม็ดเลือดขาว (antiphagocytosis) สำหรับโรคคอตีบเกิดจากเชื้อ Corynebacterium diphtheriae เฉพาะสายพันธุ์ที่สร้าง diphtheria toxin ซึ่งสามารถยับยั้งการสร้างโปรตีนของโฮสต์ เชื้อทั้งสองชนิดนี้มีความไวดีกับยาในกลุ่ม penicillin ถ้าหากผู้ป่วยมีประวัติแพ้ penicillin ควรพิจารณาใช้ erythromycin แทน
คำสำคัญ
แบคทีเรีย โรคทางเดินหายใจ โรคคอตีบ ยาปฏิชีวนะ Streptococcus pyogenes