บทความวิชาการ
โรคเยื่อบุตาอักเสบและการรักษาด้วยยา
ชื่อบทความ โรคเยื่อบุตาอักเสบและการรักษาด้วยยา
ผู้เขียนบทความ ภญ.จิรัชญา วงศ์สอาดสกุล, ภก.รุจิภาส เลาห์บุตรี, อ.ดร.ภก.ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-016-09-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 09 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 08 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคเยื่อบุตาอักเสบสามารถแบ่งได้ตามสาเหตุและวิธีการรักษา ดังนี้ 1) การติดเชื้อไวรัส ซึ่งมักเกิดจากเชื้อ adenovirus ผู้ป่วยมักเกิดอาการตาแดง มีสารคัดหลั่งเป็นน้ำ หรืออาจมีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย โดยทั่วไปมักหายได้เองหรือจากการใช้ยารักษาตามอาการร่วมด้วย 2) การติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุหลัก คือ Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae และ Streptococcus pneumoniae ผู้ป่วยมักมีอาการปวดแสบ ระคายเคือง พบสารคัดหลั่งเป็นมูกปนหนองไหลออกจากดวงตา การรักษามักใช้ยาหยอดตาต้านเชื้อแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์กว้างเพื่อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียทั้ง แกรมบวกและแกรมลบ ไม่แนะนำให้ใช้ยาหยอดตาสเตียรอยด์เนื่องจากอาจทำให้การติดเชื้อรุนแรงขึ้น 3) การแพ้สิ่งกระตุ้น เช่น ไรฝุ่น เกสรดอกไม้ ผู้ป่วยมักเกิดอาการคันตาทั้งสองข้าง ตาแดง มีสารคัดหลั่งเป็นน้ำ การรักษาที่สำคัญที่สุด คือ การสืบหาสาเหตุและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เป็นสาเหตุของโรคเยื่อบุตาอักเสบจากการแพ้ ทั้งนี้สามารถใช้ยาหยอดตาต้านฮิสตามีนร่วมกับยาหยอดตาที่มีฤทธิ์หดหลอดเลือด หรือใช้ยาหยอดตาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เพื่อบรรเทาอาการได้ เนื่องจากพบโรคเยื่อบุตาอักเสบได้บ่อยและผู้ป่วยมักเริ่มต้นการรักษาที่ร้านยา ดังนั้นเภสัชกรจึงควรสืบหาสาเหตุ วินิจฉัยอาการเบื้องต้น รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ยามากที่สุด
คำสำคัญ
โรคเยื่อบุตาอักเสบ, ตาแดง, ยาหยอดตา
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe