บทความวิชาการ
ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กับโรคความดันโลหิตสูง
ชื่อบทความ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กับโรคความดันโลหิตสูง
ผู้เขียนบทความ พนิดา ใหญ่ธรรมสาร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-015-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 06 ก.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 05 ก.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูง (hypertension) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจทำให้อันตรายถึงชีวิตหากไม่มีการป้องกันและรักษาอย่างถูกต้อง ในกรณีที่ความดันโลหิตสูงมากต้องปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษา ส่วนในกรณีที่มีแนวโน้มว่าความดันโลหิตเริ่มสูงสามารถป้องกันได้โดยการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อน เป็นต้น ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry) บลูเบอร์รี่ (blueberry) ราสป์เบอร์รี่ (raspberry) แบล็กเคอแรนต์ (blackcurrant) แครนเบอร์รี่ (cranberry) โช๊คเบอร์รี่ (chokeberry) มีสารที่มีประโยชน์กับร่างกายที่สำคัญคือสารกลุ่มแอนโทไซยานิน (anthocyanins) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ ชะลอการเสื่อมของสมอง และยังช่วยป้องกันเส้นเลือดฝอยจากการถูกสารอนุมูลอิสระทำลาย ซึ่งจะสอดคล้องการศึกษาวิจัยทางคลินิกว่าสามารถลดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
คำสำคัญ
ความดันโลหิตสูง สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่ แบล็กเคอแรนต์ แครนเบอร์รี่ โช๊คเบอร์รี่, hy
วิธีสมัครสมาชิก
สมัครสมาชิก Online ได้ที่ http://www.medplant.mahidol.ac.th/members/NewsletterForm.asp