บทความวิชาการ
โพรไบโอติก จุลินทรีย์กับสุขภาพ
ชื่อบทความ โพรไบโอติก จุลินทรีย์กับสุขภาพ
ผู้เขียนบทความ ผศ.ดร.ภญ.ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-1-000-013-08-2564
ผู้ผลิตบทความ คลังข้อมูลยา
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ส.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 04 ส.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความตื่นตัวในการเสริมสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสร้างสุขภาพ ซึ่งจากค่านิยมดังกล่าวทำให้อาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เป็นที่นิยมมากขึ้น หนึ่งในอาหารสุขภาพที่เป็นที่นิยมคืออาหารที่มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกเป็นส่วนประกอบ ปัจจุบันรูปแบบของอาหารที่มีโพรไบโอติกเป็นส่วนผสมมีความหลากหลายมากขึ้น จากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากการหมักนมได้แก่ โยเกิร์ต ชีส ได้ปรับเปลี่ยนเป็นผงชงละลายน้ำ หรือกระทั่งในรูปแบบของแคปซูลเป็นต้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถจัดเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจำเป็นต้องผ่านตามเกณฑ์ข้อกำหนดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ยิ่งไปกว่านั้นการกล่าวอ้างผลการส่งเสริมสุขภาพหรือ health claim ของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ควรจะมีข้อมูลการวิจัยรองรับที่เพียงพอเนื่องจากประโยชน์ต่อสุขภาพของโพรไบโอติกจะแตกต่างกันได้ตามสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ในบทความนี้จึงจะกล่าวถึงชนิดของจุลินทรีย์โพรไบโอติก ความหมายและคุณสมบัติของโพรไบโอติก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกและประโยชน์ที่สำคัญต่อสุขภาพ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์จากเชื้อโพรไบโอติกชนิดต่างๆ
คำสำคัญ
โพรไบโอติก, แบคทีเรียสร้างกรดแลคติก, Lactobacillus, Bifidobacterium
วิธีสมัครสมาชิก


เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านบทความแล้วทำแบบทดสอบ Online ได้ที่
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/cpe