บทความวิชาการ
มะขามป้อมกับการใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
ชื่อบทความ มะขามป้อมกับการใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
ผู้เขียนบทความ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-1-000-003-07-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 05 ก.ค. 2564
วันที่หมดอายุ 04 ก.ค. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
มะขามป้อม เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารและประโยชน์ทางยา มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดระดับไขมันในเลือด ปรับปรุงการทำงานของเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือด และต้านออกซิเดชันของผลสด น้ำคั้นจากผล ผงแห้ง สารสกัดและสารสำคัญที่พบในผลมะขามป้อม ทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลมะขามป้อมในการนำมาใช้ในโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคเบาหวาน
คำสำคัญ
คำสำคัญ : มะขามป้อม, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคเบาหวาน, ฤทธิ์ลดไขมันในเลือด, ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน