บทความวิชาการ
บทบาทของ Saccharomyces boulardii ในระบบภูมิคุ้มกัน
ชื่อบทความ บทบาทของ Saccharomyces boulardii ในระบบภูมิคุ้มกัน
ผู้เขียนบทความ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ญ.วันดี วราวิทย์
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-1-000-022-05-2564
ผู้ผลิตบทความ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
การเผยแพร่บทความ เฉพาะสมาชิกผู้ผลิตบทความ  
วันที่ได้รับการรับรอง 08 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 07 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
Saccharomyces boulardii (Sb) เป็นโพรไบโอติกยีสต์ที่มีการนำมาใช้รักษาโรคท้องร่วงมากว่า 100 ปี แต่นอกจากโรคท้องร่วงแล้ว Sb ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันด้วย ผ่านกลไกการฟื้นฟูภาวะจุลินทรีย์ไม่สมดุล (dysbiosis) โดยช่วยฟื้นฟู normal flora และยังช่วยผลิตกรดไขมันสายสั้น (SCFAs) ซึ่งเป็นอาหารของ normal flora และมีผลทางภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ Sb ยังมีกลไกการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยตรง คือการกระตุ้นการสร้างและหลั่งแอนติบอดี้ IgA (Secretory IgA) เข้าไปในโพรงลำไส้เพื่อกำจัด เชื้อโรคและสารพิษ เป็นความต้านทานที่ไม่จำเพาะ (Innate Immunity) นอกจากนี้ SCFAs ที่Sb มีส่วนในการผลิตยังทำการสื่อสารกับเซลล์เนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ใต้ชั้นเยื่อบุลำไส้ (Gut Associated Lymphoid Tissue) ซึ่งทำหน้าที่สร้างความต้านทานปกป้องการรุกล้ำของเชื้อสารพิษและสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจผ่านเข้ามาทางผิวเยื่อบุลำไส้ซึ่งนับเป็น 70% ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย
คำสำคัญ
โพรไบโอติก, ภูมิคุ้มกัน, dysbiosis