บทความวิชาการ
เก๋ากี้ ผลไม้ดีมีประโยชน์?
ชื่อบทความ เก๋ากี้ ผลไม้ดีมีประโยชน์?
ผู้เขียนบทความ อ.ดร.ภญ. ศิริพร กิตติวิสุทธิ์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-1-000-002-06-2564
ผู้ผลิตบทความ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเผยแพร่บทความ ผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน 
วันที่ได้รับการรับรอง 04 มิ.ย. 2564
วันที่หมดอายุ 03 มิ.ย. 2565
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
บทคัดย่อ
เก๋ากี้ หรือ โกจิ เบอร์รี่ เป็นผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมสำหรับตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เดิมผลแห้งของเก๋ากี้ใช้ในประกอบอาหารทางแถบเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน นิยมใช้กับอาหารประเภทซุป และชาสมุนไพร สารโพลีแซคคาไรด์ แคโรทีนอยด์ และฟลาโวนอยด์จากผลเก๋ากี้มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันที่ดี สามารถช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากอนุมูลอิสระ หรือสารออกซิแดนซ์ต่าง ๆ ได้ เช่น จอประสาทตาเสื่อม เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายอีกด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ารายงานอาการข้างเคียงหรือความเป็นพิษจะไม่ค่อยมีมากนัก แต่ก็ควรระมัดระวังในเรื่องอันตรกิริยาของเก๋ากี้ต่อยาที่มีเผาผลาญผ่านเอนไซม์ CYP2C9 เนื่องจากมีรายงานว่าสารสกัดเก๋ากี้สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ชนิดนี้ได้
คำสำคัญ
เก๋ากี้, โกจิเบอร์รี่, Lycium spp.